• email

  (English content below)

  Hei MARCUS THRANE KAFE OG SUPPEKJØKKEN Gjermund Skaar,

  For å unngå at generell informasjon, sensitiv informasjon, fakturaer etc blir sendt til feil person ønsker vi din hjelp til å se over kundekortet deres hos oss. Dette er informasjonen vi har for MARCUS THRANE KAFE OG SUPPEKJØKKEN Gjermund Skaar:

  Firma/org nummer 986227164
  Firmanavn MARCUS THRANE KAFE OG SUPPEKJØKKEN Gjermund Skaar
  c/o
  Gate V/Trond Martin Sæterhaug
  Postnummer 7870
  Sted Grong
  Land NO
  Telefon 99 61 29 98
  Faks
  E-post post@tromp.no
  Legal
  kontakt
  Gjermund Baklien Skaar
  Epost legal kontakt

  Om informasjonen over ikke stemmer ber vi om at du logger inn på kundesidene dine via https://sircon.no/kundeside for å oppdatere den. (brukernavn: post@tromp.no)

  Du får tilsendt passordet ved å legge inn ditt brukernavn, og deretter trykker «Glemt passord».

  Klikk på knappen "innstillinger" øverst i høyre hjørne for å gjøre evt oppdateringer av registrert informasjon.

  Om du ikke allerede har lagt inn egne kontaktpersoner for legal kontakt, teknisk kontakt og fakturakontakt har du muligheten til å gjøre dette. Disse type kontakter kan legges til / endres via menypunktet "kontakter". Om kundekortet gjelder for et firma skal den legale kontakten være navnet på personen som er registrert som daglig leder i Brønnøysundregisteret.

  En teknisk kontakt kan kontakte oss direkte for å be om endringer og/eller få tilsendt sensitiv påloggingsinformasjon uten at dette må godkjennes av epostadressen over.

  En fakturakontakt vil motta kopi av alle faktura og kreditnota vi sender til epostadressen over.

  På forhånd takk for hjelpen!

  Mvh,
  Support-avdelingen
  Sircon Norge AS

  —————————————–

  Hello MARCUS THRANE KAFE OG SUPPEKJØKKEN Gjermund Skaar,

  To avoid general information, sensitive information, invoices etc being sent to the wrong person, we would like your help ensuring that your customer file has the latest information. This is what we have registered for MARCUS THRANE KAFE OG SUPPEKJØKKEN Gjermund Skaar:

  Firma/org nummer 986227164
  Firmanavn MARCUS THRANE KAFE OG SUPPEKJØKKEN Gjermund Skaar
  c/o
  Gate V/Trond Martin Sæterhaug
  Postnummer 7870
  Sted Grong
  Land NO
  Telefon 99 61 29 98
  Faks
  E-post post@tromp.no
  Legal
  kontakt
  Gjermund Baklien Skaar
  Epost legal kontakt

  If the above information is incorrect, we ask that you please log in to the customer pages via https://sircon.no/kundeside to update it. (username: post@tromp.no)

  Click "innstillinger" in the top right corner to make updates of the registered information.

  If you have not already added own executives for legal contact, technical contact and billing contact this is your chance to do so. These type of contacts can be added / changed via the menu item "Kontakter". If the customer card applies for a company, the legal contact will have to be the name of the person registered as general manager in Brønnøysundregisteret.

  A technical contact can contact us directly to request changes and / or receive sensitive credentials without the need to be approved by the email address above.

  A billing contact will receive a copy of all invoices and credit notes we send to the email address above.

  Thank you in advance for your help!

  Sincerely,
  Support department
  Sircon Norge As

  Posted by sircon @ 1:05 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *