Ledig for oppdrag! Ledig for oppdrag!

i tillegg til honorerte oppdrag kan eg også stå til disposisjon for faste eller tidsavgrensa engasjement opptil 50 %. Eg har erfaring frå kommunalt ungdomsarbeid, hjelpetjeneste for ungdom, ungdomsklubbar, UKM og ansvar for titals andre lokale, regionale, nasjonale og internasjonale arrangement, Inn på tunet-prosjekt, ungdomskunst, miljøarbeid for psykisk utviklingshemma, kontaktlærar i ungdomsskole, lærarerfaring frå alle grunnskoletrinn, generalsekretær ungdomspolitisk parti, konsulent for fritidsklubbar nasjonalt, stortingskandidat, fylkes- og kommunepolitikk.

Read More
- ta styring!
- ta styring!
medverknad - engasjement
- ta vaksenrollen!
- ta vaksenrollen!
verdiar, grenser, relasjon
- styrk miljø!
- styrk miljø!
mestring - fellesskap
- bruk meg!
- bruk meg!
energi og erfaring

Slå av ein prat! 99612998. E-post ungdomsarbeider@gmail.com